Testy na prawo jazdy: Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania?

Jedno z najtrudniejszych pytań z testów na prawo jazdy? "Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania?" Okazuje się, że trudne pytania w testach na prawo jazdy niezwykle często odnoszą się do podstaw prawa drogowego.

Czy ten znak zabrania cofania?

Znak D-3 oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. 

testy na prawo jazdy
Znak D-3: droga jednokierunkowa

W samej definicji znaku nie zawarto zakazu cofania. Cofanie za tym znakiem nie jest też zabronione ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Przepisy mówią jednak, że przy cofaniu musisz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

Pełna i aktualna pula pytań egzaminacyjnych dostępna jest na zdamyto.com.

Image: