Prawo jazdy: jakie dokumenty?

Przed zapisaniem się na kurs nauki jazdy trzeba skompletować niewielki plik dokumentów i oczywiście zaopatrzyć się w aktualne zdjęcie do prawa jazdy. Jakie dokumenty trzeba przygotować?

  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • orzeczenie lekarskie,
  • aktualne zdjęcie do prawa jazdy.
  • dowód tożsamości – dowód osobisty, lub paszport, a jeśli jesteś cudzoziemcem, weź kartę pobytu,
  • ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
  • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli nie masz 18. W dokumencie musi być wyrażona zgoda na rozpoczęcie kursu nauki jazdy i wydanie prawo jazdy.
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeśli ubiegasz się o prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo jeśli starosta skierował Cię na badania psychologiczne.

Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD

Image: