Prawo jazdy 2018: Nowe przepisy

W 2018 roku wystarczą trzy wykroczenia, aby młody kierowca pożegnał się z prawem jazdy. Ale to jeszcze nie wszystko.

Przepisy mające wejść w życie 4 czerwca 2018 roku wprowadzają okres próbny dla młodych kierowców. 

Co czeka młodych kierowców w 2018 roku?

  • Okres próbny: będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
  • W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
  • Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
  • Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
  • Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.
  • Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.
  • Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Egzamin na prawo jazdy 2018

Przepisy ustawy uchwalonej jeszcze w 2016 roku nic nie mówią o zmianach w egzaminach na prawo jazdy, należy więc przypuszczać, że nie ulegną one zmianie, ale...

Testy na prawo jazdy

...mogą zmienić się. Należy pamiętać, że w tym roku nowe pytania w testach na prawo jazdy zostały dodane już w lutym. Całkiem prawdopodobne, że powiększenie puli egzaminacyjnej będzie miało miejsce i w 2018 roku.

Image: