Od kiedy w WORD Opole można zdawać egzamin na prawo jazdy kat. A

Ze względu na bezpieczeństwo osób egzaminowanych WORD Opole zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, AM. 

Egzaminy praktyczne na prawo jazdy wymienionych wyżej kategorii uprawnień wstrzymane są od 19.11.2018r do 28.02.2019. Egzaminy teoretyczne na prawo jazdy, niezależnie od wstrzymania praktyki, można zdawać cały rok.

Sprawdź za darmo czy zdasz: Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD.

Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach - Dz. U. z 2016 poz.232).

Image: