Aktualności z WORD Opole

Łapówka w WORD Opole

Próbowała wręczyć egzaminatorowi WORD Opole 1000 zł, teraz grozi jej nawet 10 lat więzienia.

46-letnia kursantka przed egzaminem postanowiła wylegitymować się dowodem osobistym z załącznikiem, którym był 1000 zł. Egzaminator natychmiast poinformował o tym dyrektora WORD, a ten wezwał policję. Przybyły na miejsce patrol zawinął kobietę na komisariat gdzie przedstawiono jej zarzut wręczenia korzyści majątkowej egzaminatorowi za co grozi nawet 10 lat więzienia.

Znaki drogowe 2019

Rozwiązując testy na prawo jazdy bardzo łatwo jest "naciąć się" na proste pytania dotyczące znaków drogowych. Wprawdzie znajomość definicji każdego z nich nie jest konieczna, trzeba jednak wiedzieć jakie jest znaczenie poszczególnych z nich.

WORD Opole: rekord w zdawaniu testów na prawo jazdy

WORD Opole może pochwalić się swoistym rekordem (nie)zdawalności egzaminu. Wyjątkowo odporny na egzamin kursant testy na prawo jazdy zdawał… 113 razy, co w przeliczeniu na złotówki wychodzi dokładnie 3390 zł plus ewentualne opłaty manipulacyjne. Wliczając w ten sały interes 5-krotne podejście do egzaminu praktycznego na prawo jazdy cały egzamin kosztował ponad 4 tyś zł.

Przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych na teorii nie zawsze wynikają ze złego przygotowania do tego egzaminu.

WORD Opole rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy

Jak złożyć rezygnację z wyznaczonego terminu egzaminu na prawo jazdy w WORD Opole? Okazuje się, że bez żadnych konsekwencji z egzaminu na prawo jazdy można zrezygnować, lub przełożyć na inny termin.

Rezygnacja z terminu egzaminu w WORD Opole

Aby zrezygnować z egzaminu lub przełożyć go na inny termin musisz spełnić dwa warunki:

Termin egzaminu na prawo jazdy możesz odwołać w formie pisemnej i najpóźniej dwa dni przed jego terminem. Tylko tak przeprowadzone odwołanie egzaminu odbędzie się, bez konsekwencji finansowych.

Egzamin na prawo jazdy możesz zdawać nawet mercedesem

Egzaminu na prawo jazdy wcale nie musisz zdawać na pojeździe egzaminacyjnym WORD Opole. Obecne przepisy zezwalają na przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy kat. B dowolnym pojazdem – dowolnym spełniającym wymagania i kryteria dla pojazdów egzaminacyjnych. A to otwiera szerokie pole do działania szkołom nauki jazdy, bowiem te zaczynają kupować coraz to lepsze i lepiej wyposażone samochody szkoleniowo- egzaminacyjne.

Testy na prawo jazdy: Które pytania usunięto?

Z testów na prawo jazdy zniknęło część pytań stosowanych na egzaminach teoretycznych na prawo jazdy.

Usunięcie niektóych pytań z testów na prawo jazdy podyktowane było zmianami w przezpisach, które zaczęły obowiązywać 1 października 2018 roku. To właśnie wówczas zwolnionow kierowów z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego opłacenie składki obowiązkowego ubezpieczenia OC, a także dowodu rejestracyjnego.